Liga lesní moudrosti


Svitek březové kůry pro Malou lóži

Jiří Macek a kol.

Celkový soubor orlích per pro chlapce a dívky ve věku 10 - 15 let v aktualizovaném vydání.

Úplný soubor činů s mistrovství pro děti ve věku 10 – 15 let. Ve Svitku březové kůry je obsaženo přes 500 zajímavých úkolů z nejrůznějších oblastí – sport, turistika, znalost přírody, výtvarné dovednosti, hudba, ale i pomoc doma, na táboře nebo ve svém okolí. Úrovně plnění činů jsou upraveny pro věkovou kategorii 10 - 15 let. Součástí knihy jsou i vybraná Mistrovství, které prokazují hluboké znalosti v určitém oboru. 

Rok vydání:
2 012
ISBN:
978-80-904567-1-6
Počet stran:
100
Cena:
55 Kč
Objednat