Liga lesní moudrosti


Jak pracovat s knihou Svitek březové kůry

Kamila Lunerová, Josef Porsch a kol.

Jak pracovat s knihou Svitek březové kůry
Stručné seznámení s výchovou v duchu woodcraftu.

Příručka popisuje základní principy výchovy v duchu woodcraftu – lesní moudrosti a využití systému orlích per při celoroční činnosti dětských a mládežnických kmenů, oddílů či rodin s dětmi. Příručka je spojujícím materiálem pro knihy uvádějící činy pro woodcraftery od nejútlejšího věku až po ctihodné kmety:

  • Korálkové činy pro skřítky,
  • Orlí pera a mistrovství pro malé zálesáky a woodcraftery,
  • Svitek březové kůry pro Malou lóži,
  • Svitek březové kůry – Kniha orlích per a mistrovství.

Nejdůležitější informace z příručky si můžete přečíst v ukázce.

Rok vydání:
2 014
ISBN:
978-80-904567-5-4
Počet stran:
44
Cena:
40 Kč
Objednat